Alle Nyhed

Merete Nordentoft er ny forperson for Dansk Psykiatrisk Selskab  

Merete Nordentoft, overlæge, professor, dr.med. er ny forperson for Dansk Psykiatrisk Selskab. Hun ser frem til at slå et slag for psykiatrien. I første omgang gælder det om at få spillet selskabets ønsker til 10 års-planen for psykiatrien, hvor de politiske forhandlinger på Christiansborg nu for alvor går i gang med udgangspunkt i det faglige udspil.

“Vi skal have 10-årsplanen for psykiatri til at blive til virkelighed. Aldrig før har der været så stor enighed om behovet for en ambitiøs 10-årsplan, og aldrig før har der ligget et så ambitiøst forslag til forbedringer. Sundhedsstyrelsens har italesat nødvendigheden af planen med maksimal styrke,” siger Merete Nordentoft.

Hun tror på, at den kommende tid kan blive én af de mest betydningsfulde i selskabets historie.

“Jeg vil arbejde for, at planen kommer til at repræsentere et stort løft til psykiatrien, både i regionalt og kommunalt regi og at den regionale psykiatri får den massive kapacitetsforøgelse, som det meget længe har behov for,” siger hun og nævner, at den ambulante psykiatri har behov for en kapacitetsforøgelse på ca. 30 pct. for at kunne levere god og tilstrækkelig behandling.

“Jeg er tilhænger af behandlingsgarantien. Men en forudsætning for, at speciallæger i psykiatri kan levere behandling af høj kvalitet er, at man fra politisk hold skruer massivt op for ressourcerne. Jeg vil kæmpe for, at regioner og kommuner imødekommer hospitalernes behov for at få etableret flere sengepladser og til at ansætte mere personale til at sikre de gode og sammenhængende indlæggelsesforløb,” siger Merete Nordentoft. Hun peger på, at også bostederne har behov for et massivt løft af kvaliteten eftersom at beboerne får den ringeste lægedækning og højeste grad af polyfarmaci selv om de huser nogle af de mest syge og udsatte borgere.

Misbrugsbehandlingen ligger også i høj grad Merete Nordentoft på sinde eftersom at den aktuelt lider under at være landet i kommunalt regi, som er isoleret fra den psykiatriske behandling i regionerne. Den opdeling gør skade på patienter, der ud over at have én eller flere psykiatriske lidelser også har et misbrug. For så længe kommunerne ikke vil behandle de psykiske sygdomme fordi patienten har et ubehandlet misbrug og regionerne først vil tage hånd om de psykiske sygdomme, når kommunerne har fået styr på misbruget, lander patienterne i ingenmandsland.

“Psykiatriens svingdør drives i høj grad patienter med dobbeltdiagnoser. Indsatsen som tilbydes til disse mennesker er fragmenteret og utilstrækkelig. Jeg vil støtte op om selskabets arbejde med den planlagte uddannelse i misbrugspsykiatri. Og jeg vil kæmpe for, at patienter med dobbeltdiagnose behandles i regionalt regi,” siger Merete Nordentoft.

At selskabet har en uddannelse for misbrugsbehandling i støbeskeen er blot ét ud af mange eksempler på, hvordan selskabet arbejder på at øge subspecialiseringen i psykiatrien. Det arbejde støtter Merete Nordentoft i høj grad op om. Hun lægger vægt på, at subspecialiseringen kommer til at gå hånd i hånd med en markant styrkelse af forskning i psykiatri, så den i omfang og intensitet kommer til at stå lige så stærkt som forskningen i somatiske sygdomme.

“Psykiaterne kan ikke nå dertil på velvilje og gode intentioner alene – det kræver politisk vilje til til at investere i psykiatrisk forskning,” siger Merete Nordentoft.

Merete Nordentoft er et meget stærkt kort for Dansk Psykiatrisk Selskab eftersom at hun ud over sin imponerende faglighed også har en dyb indsigt i Dansk Psykiatrisk Selskab. Hun var nemlig forperson for Dansk Psykiatrisk Selskab i 2000-2002 og har været en nær sparringspartner for selskabet lige siden – ikke mindst under selskabets arbejde med det faglige udspil til 10 års-planen.

“Jeg håber at kunne udnytte mine mange kontakter til politikere, organisationsfolk og embedsmænd til at få planens intentioner til at blive til virkelighed,” siger Merete Nordentoft.

Merete Nordentoft afløser Gitte Ahle, der har været formand i fire år. Gitte Ahle har gjort en kæmpe indsats for Dansk Psykiatrisk Selskab – en indsats, som selskabets medlemmer kvitterede for med stående ovationer til selskabets generalforsamling 11. marts 2022 i Billund. Tusind tak.

 

Merete Nordentofts Blå Bog:

  • Født 1955.
  • Overlæge ved Psykiatrisk Center København, leder af Copenhagen Research Center for Mental Health, og professor i psykiatri ved Institut for Klinisk Medicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.
  • Merete Nordentoft beskæftiger sig med muligheder for forebyggelse og tidlig intervention ved psykiske lidelser, med sociale og sundhedsmæssige konsekvenser af psykisk sygdom, selvmordsrisiko, overdødelighed, social ulighed og muligheder for at forbedre behandling af særligt psykotiske lidelser. Merete leder en stor forskningsgruppe som arbejder med forebyggelse og behandling af psykiske lidelser. Et vigtigt tema er inddragelse af familien i behandlingen
  • Medlem af Etisk Råd frem til udgangen af 2022.
  • Uddannet læge i 1984, Ph.d. i 1994, dr.med. i 2007
  • Drivkraft i indførelsen af OPUS, medforfatter til den danske handleplan for selvmordsforebyggelse i 1997-98, og med til at åbne Center for Selvmordsforebyggelse.
  • Desuden en af initiativtagerne til iPSYCH – en tværfaglig forskergruppe, som siden 2012 har modtaget mere end 240 mio. kr. fra Lundbeckfonden til forskning i årsagerne til psykisk sygdom. Siden starten har gruppen publiceret over 200 videnskabelige artikler.
  • Merete Nordentoft har modtaget en række udmærkelser og priser, bl.a. Den Gyldne Skalpel i 2006, Global Excellence in Health i 2012 og Kristen og Freddy Johansens pris for klinisk forskning i 2015, og i 2016 den internationale early intervention pris: Jeff Wyatt Award.
  • I 2013 opkaldte Foreningen for Undervisning og Forskning i Selvmordsforebyggelse desuden en pris i hendes navn, Nordentoft prisen, som hvert år uddeles til en person, som har udmærket sig i arbejdet med selvmordsforebyggelse.

Kilde: Region Hovedstadens Psykiatri