Alle Nyhed

Medlemmer søges til Det Psykiatriske Patientklagenævn

Lægeforeningen søger medlemmer til Det Psykiatriske Patientklagenævn.

Mangel på læger i Det Psykiatriske Patientklagenævn står i vejen for effektiv afvikling af klagesager om tvangsindgreb i psykiatrien. Der er p.t. 8 aktive lægelige medlemmer i nævnet, og der er behov for 8-10 yderligere medlemmer.

Interesserede bedes snarest muligt skrive til sekretær Lene Tilgreen Nielsen, ltn@dadl.dk

Læs mere her