Medier

Debatindlæg i Altinget 9. januar 2023:Dansk Psykiatrisk Selskab: Etabler et internt vikarbureau for psykiatere i regionerne

Pressemeddelelse 16. december 2022: Dansk Psykiatrisk Selskab smøger ærmerne op

Debatindlæg i Sundhedsmonitor: Psykiatere: Mennesker med psykiske lidelser skal have positiv særbehandling, hvis de skal leve lige så længe som andre

Dagens Medicin: Lene Høgh: Psykiatrien kan mindske brugen af tvang markant

DR2 Debatten 13. oktober 2022: Christian Legind, DPS, i debat om en ny psykiatriaftale i forrige måned

Dagens Medicin: Aftale om 10 års plan for psykiatri vedtaget

Sundhedsmonitor: Oppositionspartiernes udtalelse om 10-års planen ved lanceringen

Lægeforeningen: Pressemeddelelse fra Lægeforeningen

Sundhedsministeren: Pressemeddelelse fra Sundhedsministeren ved lanceringen af 10-års planen

Ugeskrift for læger: Om rekruttering og fastholdelse i psykiatrien

Sundhedsmonitor: DPS om det første skridt for 10-års plan for psykiatri

Altinget podcast: Merete Nordentoft og Simon Lessel om den netop indgåede aftale om 10-års plan for psykiatri

DR P1, Orientering, podcast: Christian Legind om DPS holdning til den netop vedtagne 10-års plan

Berlingske Tidende, kronik: Christian Legind om de økonomiske konsekvenser af psykiske lidelser

Zetland: Mikkel Rasmussen om igangværende forhandlinger om 10-års planen for psykiatrien

Dagens Medicin, debatindlæg: Mens vi venter på psykiatriplanen

Sundhedsmonitor, debatindlæg: Mikkel Rasmussen, det faglige oplæg venter på handling

Ugeskrift for læger, leder: Camilla Rathcke til politikere: Hold fast i psykiatriplanen

Ugeskrift for Læger: Psykiatritopmøde i Lægeforeningen

Dagens Medicin, debatindlæg: Unge i psykiatrien

Altinget, opråb: Fra DPS, Lægeforeningen, FOA, FYP, Bedre Psykiatri, Psykiatrifonden, Dansk Psykologforening, Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter og BUP-DK

Radio 24-syv, podcast: Christian Legind om nødvendigheden af at bygge psykiatriplanen på det faglige oplæg fra Sundheds- og Socialstyrelsen

Sundhedsmonitor, debatindlæg: Psykiatrialliancen om nødvendigheden af en 10-års plan for psykiatri

Sundhedsmonitor, debatindlæg: Danske Regioner opfordrer til en bred ambitiøs aftale om 10-års plan for psykiatrien

Ugeskrift for læger: Jeanette Bauer om manglende ligestilling mellem psykiatri og somatik

Sundhedsmonitor, debatindlæg: DPS, Lægeforeningen, BUP, Psykiatrifonden og Dansk Psykolog Forening om finansiering af psykiatriplanen

Politiforbundet: Politiforbundet bakker op om en 10-års plan for psykiatrien

Sundhedsmonitor, debatindlæg: Merete Nordentoft om forebyggelse og behandling af psykisk sygdom

Information: YL-forperson om behandlingen af psykisk sygdom, en personlig fortælling

DR P1, Sundhedens Time, podcast: Merete Nordentoft om en presset psykiatri