Alle Nyhed

Medicinsk cannabis reducerer smerter hos ældre patienter

d. 

Israelske forskere har nu dokumenteret en smertedæmpende effekt af medicinsk cannabis hos ældre kræft- og smertepatienter.

Medicinsk cannabis reducerer antallet af fald og nedsætter brugen af anden medicin hos ældre smertepatienter, konkluderer forskerne bag et forskningsstudie blandt 2.736 patienter over 65 år, som netop er publiceret i European Journal of Internal Medicine.

Deltagerne med en gennemsnitsalder på 74 år led hovdsageligt af smerter og/eller kræft og modtog behandling med medicinsk cannabis i en specialiseret cannabisklinik fra januar 2015 til oktober 2017. Effekten blev efter seks måneder målt på smerteintensitet, livskvalitet og bivirkninger.

Efter et halvt år svarede 94 procent af deltagerne, at de havde det bedre, og deres smerteniveau på en skala fra nul til ti var reduceret fra otte til fire, og 18 procent havde reduceret deres forbrug eller var holdt helt op med at tage opioider. De mest udbredte bivirkninger var svimmelhed (9.7 procent) og tørhed i munden (7.1 procent).

Forskerne konkluderer på den baggrund, at medicinsk brug af cannabis er en sikker og effektiv behandling til ældre patienter, og at behandlingen kan reducere brugen af anden receptmedicin. Forskerne skriver endvidere, at det er afgørende, at der bliver indsamlet mere data fra dobbeltblindede, randomiserede kontrollerede studier i denne population.