Alle Nyhed

Marts 2020

Af: Mikkel Højlund, Psykiatrisk Afdeling Aabenraa Metaboliske forandringer ved nye og kendte antipsykotika Antipsykotisk medicin, og især clozapin og olanzapin, er forbundet med metaboliske bivirkninger. Der er dog betydelige forskelle i risiko mellem de enkelte præparater og formentligt også mellem forskellige patienter. Hvordan skal man vælge, og hvordan er profilen for de nyeste præparater? Denne måneds artikel er et systematisk review og en netværksmetaanalyse af randomiserede, placebo-kontrollerede forsøg med antipsykotika i den akutte fase af skizofreni-behandling. Den undersøger metaboliske forandringer under antipsykotisk behandling som er et væsentligt problem ved længere tids behandling med antipsykotika (kropsvægt, kolesteroler og blodsukker mm). Netværksmetaanalyse-teknikken giver mulighed for at sammenligne præparaternes risiko på tværs af forsøg ved at sammenholde de enkelte resultater. Derudover bruger undersøgelsen også meta-regression til at sammenholde effekt med ændringer i metaboliske parametre. Studiet dækker knap 26.000 deltagere fra 100 forsøg med en median varighed på 6 uger. Undersøgelsen viser, som forventet, at olanzapin og clozapin er associeret med de største ændringer i metaboliske parametre. Samtidigt viser meta-regressionen også at ændringen i risikofaktorer er ledsaget af den største kliniske effekt. Antipsykotika som haloperidol, ziprasidon, aripiprazol, lurasidon og cariprazin er forbundet med de mindste ændringer i kropsvægt og de fleste andre parametre – bortset fra blodsukker hvor der er betydelige forskelle i effekten (indenfor 6 uger!). Studiet udmærker sig ved at være en grundig analyse af metaboliske bivirkninger og ved at inkludere de nyeste antipsykotika. Det understreger også at der er brug for tæt monitorering for disse patienter, og at ingen antipsykotika er helt bivirkningsfri. Tidsskrift: Lancet Psychiatry Reference: Pillinger T, McCutcheon RA, Vano L, Mizuno Y, Arumuham A, Hindley G, Beck K, Natesan S, Efthimiou O, Cipriani A, Howes OD. Comparative effects of 18 antipsychotics on metabolic function in patients with schizophrenia, predictors of metabolic dysregulation, and association with psychopathology: a systematic review and network meta-analysis. Lancet Psychiatry 2020;7(1):64-77. Link: https://doi.org/10.1016/S2215-0366(19)30416-X