Alle Nyhed

Marts 2019

Prævalensen af angst og depression er høj hos enkefolk 

 Af Christina Blanner Kristiansen, Psykiatrisk Afdeling Odense – Universitetsfunktion

og

Jesper Nørgaard Kjær, Afdeling for Depression og Angst, Aarhus Universitetshospital.

Der er en høj forekomst af angst og depression blandt enkefolk. Dette er dokumenteret i en ny systematisk review og meta-analyse, hvor forfatterne undersøger prævalensen af angst og depression blandt enkefolk.

Når man undersøger forekomsten af depression, stratificerer man ofte for kendte risikofaktorer, herunder civilstand. Dette er fordi, man ved fra tidligere studier, at enlige har en højere forekomst af depression sammenlignet med gifte. Selvom der foreligger flere studier af prævalensen af depression blandt enkefolk, findes der ikke en meta-analyse med et samlet prævalens estimat.

Formålet med dette studie var at undersøge prævalensen af depression og angst hos enkefolk gennem et systematisk review og meta-analyse, og at undersøge hvordan denne fordeler sig på køn og alder.

Forfatterne lavede en litteratursøgning på databaserne Pubmed, Embase og Psycinfo. Søgningen gav 13.781 hits, som alle blev gennemgået og af disse var der 42 artikler, der undersøgte prævalensen af depression hos enkefolk og 5 artikler, der undersøgte prævalensen af angst.

Forfatterne inddelte artiklerne efter, om de anvendte screening-skalaer eller diagnostiske kriterier til at bedømme, om der var tale om depression. Studiet viste, at prævalensen af depression blandt enkefolk er cirka 41% i studier, der benytter screening skalaer (n=30), hvor den er cirka 19% i studier, der benytter diagnostiske kriterier (n=12). Derudover undersøgte forfatterne også effekten af køn og alder. Prævalensen af depression hos mænd var cirka 25% og for kvinder var den cirka 22% – der var ikke signifikant forskel på prævalensen mellem kønnene. Tilsvarende var der ingen forskel i prævalensen, når man inddelte studierne efter om de undersøgte folk henholdsvis over (cirka 28%) eller under 65 år (cirka 28%).

Der var 5 artikler, der undersøgte prævalensen af angst, og denne var samlet set cirka 27% i meta-analysen.

Forfatterne bemærker, at prævalensen for både angst og depression er høj blandt enkefolk sammenlignet med lignende undersøgelser af baggrundsbefolkningen. Dette er uanset hvilken metode man anvender til at bedømme forekomsten af depression. Derudover bemærker de, at det er interessant, at der ikke er forskel i prævalensen af depression mellem mænd og kvinder – det er der i baggrundbefolkningen.


Tidsskrift:

Journal of Affective Disorders

Fuld reference:

Kristiansen C.B. Kjær, J.N., Hjorth P., Andersen K., Prina A.M.

Prevalence of common mental disorders in widowhood: A systematic review and meta-analysis.

Journal of Affective Disorders, 2019 245:1016-1023

Link:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032718317348?via%3Dihub