Alle Nyhed

Marts 2018

Er der en grænse for, hvor meget terapi der skal tilbydes?

Er der en sammenhæng mellem varigheden af ambulant behandling og effekten målt i forbruget af alkohol?

Af cand. med. ph.d.-studerende Lotte Kramer Schmidt 

Baggrund: De forskellige behandlingspakker i psykiatrien har en øvre grænse for, hvor mange sessioner terapi der skal tilbydes forskellige sygdomsgrupper. Der findes endnu ikke behandlingspakker inden for behandling af alkoholafhængighed, men internationale og nationale retningslinjer anbefaler 8-12 sessioners terapi baseret på konsensus beslutninger. Kan man finde evidens for en optimal behandlingsvarighed?

Metode: Dette studie er et review og metaanalyse, der undersøger, om der er sammenhæng mellem varighed af ambulant behandling og effekten målt i forbrug af alkohol.

Resultater: 48 studier, der omfatter alt i alt 8984 mennesker med ”alcohol use disorder” ifølge DSM, blev inkluderet. Behandlingsvarighed i studierne var i gennemsnit 18 (8-82) planlagte uger, 14 (2-36) planlagte sessioner og 9 (1-18) gennemførte sessioner. Deltagerne blev i gennemsnit fulgt i 43 (8-104) uger i forskningsprojekterne med 6 (2-18) forskningsinterviews.

Analyserne viste overraskende sammenhænge mellem frekvensen af forskningsinterviews og effekten af behandling med nedsat forbrug af alkohol. Derimod blev der ikke fundet nogen sammenhæng mellem varigheden af behandling og forbrug af alkohol.

Konklusion: Dette studie understreger, at alene det at deltage i et forskningsprojekt samt opfølgning har betydning for mennesker med en kronisk sygdom som alkoholafhængighed. Subgruppering af mennesker med alkoholafhængighed er nødvendig for at kunne nuancere og optimere analyserne af varigheden af behandlingen. (1).

Reference: 1.  Kramer Schmidt L, Bojesen AB, Nielsen AS, Andersen K. Duration of therapy – Does it matter?: A systematic review and meta-regression of the duration of psychosocial treatments for alcohol use disorder. Journal of substance abuse treatment. 2018;84:57-67.

Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740547217302635