Alle Nyhed

Marts 2017

Traumer forbundet med signifikant forøget risiko for psykose.

Et dansk studie indikerer at patienter diagnosticeret med akut belastningsreaktion eller PTSD har øget og vedvarende risiko for efterfølgende at udvikle skizofreni og bipolar sygdom.

Traumatiske oplevelser kan ændre hjernens struktur og funktion, og man mener disse forandringer kan medføre psykisk sygdom, herunder psykoser og affektiv sygdom. Flere studier har bekræftet en høj ko-morbiditet mellem traumediagnoserne: akut belastningsreaktion og post-traumatisk stress reaktion (PTSD) hos patienter med skizofreni og bipolar sygdom. Men hvad er mon prognosen for patienter med en traumediagnose? Har denne population en højere risiko for at udvikle svær psykiatrisk sygdom? Og hvis ja, er denne risiko så af en størrelse som har klinisk betydning?

Et Dansk registerstudie demonstrerer, at patienter med akut belastningsreaktion eller PTSD har øget risiko for skizofreni, bipolar sygdom, og psykoser generelt. Studiet bekræfter en forbindelse mellem traumediagnoser og svær psykiatrisk sygdom i en national kohorte. Det inkluderer et stort antal patienter og finder at risikoen for at udvikle svær psykiatrisk sygdom er høj og signifikant i mere end fem år efter en traumediagnose.

En vigtig begrænsning for studiet er, at det kun inkluderer patienter som udsættes for et traume og søger hjælp, og ikke dem som ‘bliver derhjemme og klarer ærterne selv’. Fundene understreger vigtigheden af at holde et vågent øje med patienter som for nyligt har været udsat for en traumatisk oplevelse og udvikler akut belastningsreaktion eller PTSD.

Reference:

Okkels N, Trabjerg B, Arendt M, Pedersen CB. Traumatic Stress Disorders and Risk of Subsequent Schizophrenia Spectrum Disorder or Bipolar Disorder: A Nationwide Cohort Study. Schizophrenia bulletin. 2017 Jan 1;43(1):180-6.

Link til abstract:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Okkels+N%2C+Trabjerg+B%2C+Arendt+M%2C+Pedersen+CB+and+Schizophrenia+bulletin.+2017+Jan+1%3B43(1)%3A180-6.