Alle Nyhed

Marts 2016

Kardiovaskulære risikofaktorer hos patienter med første-episode skizofreni

I artiklen ”Cardiometabolic Risk in Patients With First-Episode Schizophrenia Spectrum Disorders” undersøges den kardiometaboliske risiko og dennes relation til varighed af skizofreni, varighed af antipsykotisk behandling samt –type, køn og etnicitet.

I artiklen vises base-line data for et prospektivt behandlingsstudie omfattende 34 community-based klinikker i USA. Projektet kaldes RAISE-ETP (Recovery After an Initial Schizophrenia Episode-Early Treatment Program). Der præsenteres metaboliske fund for 394 patienter med en gennemsnitsalder på 23,6 år. Diagnoserne, der indgår i inklusionskriterierne, er DSM-IV kriterierne skizofreni, skizofreniform psykose, skizoaffektiv psykose, akut psykose og uspecificeret psykose. 86,3% af patienterne får antipsykotika, og oftest er der tale om 2. generations-antipsykotika. Varighed af antipsykotisk behandling på dette tidspunkt er 47,3 dage i gennemsnit.

Resultaterne viser blandt andet hypertension hos 10% af patienterne, og ca. halvdelen af patienterne har abnormt cholesteroltal (forhøjelse af mindst en af værdierne i lipidstatus). Derudover har 13,2% af patienterne metabolisk syndrom. Der er fundet en positiv korrelation mellem sygdomsvarighed og BMI, fedtprocent og taljeomfang, men ikke nødvendigvis med forhøjede metaboliske parametre. Varigheden af antipsykotisk behandling korrelerer derimod positivt med forhøjet lipidstatus og negativt med systolisk blodtryk.

Forfatterne konkluderer, at der for projektdeltagerne ret tidligt i sygdoms- og behandlingsforløbet observeres ændring i lipidstatus og andre metaboliske parametre samt identificeres kardiovaskulære risikofaktorer. Ifølge forfatterne indbefatter forebyggelse i forhold til at mindske den kardiovaskulære risiko blandt andet rutinemonitorering for bivirkninger forårsaget af antipsykotika samt valg af antipsykotisk præparat med lav-risiko kardiovaskulær bivirkningsprofil.

 

JAMA Psychiatry

Correll CU, Robinson DG, Schooler NR et al.Cardiometabolic Risk in Patients With First-Episode Schizophrenia Spectrum Disorders. JAMA Psych 2014;7(12):1350-1363.

Marlene B. Lauritsen

Overlæge, klinisk lektor, dr.med. (B- og U-psykiatrien)