Alle Nyhed

Markant flere bivirkninger i upublicerede kliniske studier

Systematisk gennemgang sætter tal på, hvor stort problemet med underrapportering af bivirkninger er i publicerede studier, når de sammenlignes med ikke-publicerede studier.

Læs mere hos DagensMedicin.dk