Alle Nyhed

“Managing mental health challenges faced by healthcare workers during covid-19 pandemic”

Artikel: Sådan påvirker pandemien lægernes mentale helbred

Udbruddet af covid-19 sætter læger, andet sundhedspersonale og sundhedssystemet under pres. Det kan både være i form af et øget arbejdspres, men også mentalt. I Danmark oplever sundhedspersonalet, at der er knaphed på værnemidler. Ligeledes kan der fortsat være flaskehalse eller tunge arbejdsgange, når patienter og personale skal testes for virussen.

Hidtil har danske læger imidlertid været forskånet for de etiske og moralske dilemmaer, nogle af deres udenlandske kolleger befinder sig i, når hospitaler ikke har flere ledige intensivpladser eller respiratorer. På nuværende tidspunkt tyder udviklingen ikke på, at den situation opstår herhjemme.

Direkte patientkontakt øger risiko for psykiske symptomer

Personale med direkte kontakt ved behandling af patienter med coronavirus er mest udsat for psykiske symptomer

En spørgeskemaundersøgelse fra Kina med over 1.000 deltagere viser, at den gruppe af sundhedspersonale, der er hårdest ramt af psykiske problemer under corona-epidemien, er sygeplejerskerne med den største kontakt til corona-patienter.

Grænseoverskidende moralske valg giver mentale sår 

British Medical Journal sætter i artiklen ‘Managing mental health challenges faced by healthcare workers during covid-19 pandemic’ fokus på vigtigheden af, at læger forberedes mentalt på de moralske dilemmaer, der kan opstå som følge af virusudbruddet. Hvis læger tvinges til at prioritere mellem patienter med akut behov for behandling, opstår et vanskeligt og til tider umuligt moralsk valg.

Når de moralske grænser udviskes

Ifølge artiklen må læger under sådanne omstændigheder løbende afveje hensynet til deres eget fysiske og mentale helbred med hensynet til patienternes behov. Forfatterne peger på, at man i sådanne tilfælde kan drage læring af erfaringer fra krigssituationer, hvor soldater og deres overordnede skal agere effektivt uden for de etiske og moralske grænser, der normalt gælder i samfundet.

Tal om oplevelserne

Det er vigtigt, at læger, der oplever, at deres moralske og etiske grænser overskrides, ikke holder oplevelsen for sig selv. Tværtimod understreges vigtigheden af at diskutere de etiske dilemmaer med erfarne kolleger og nærmeste leder.

Artiklen fremhæver desuden, at det har afgørende betydning for lægerne, at ledelsen er åben og ærlig om de valg, lægerne står overfor, hvis patienters behov for behandling overstiger hospitalernes kapacitet af resurser og udstyr, der har afgørende betydning for patienternes overlevelsesmuligheder.

 

Læs mere her