Alle Nyhed

Maj 2018

Kan ketamin som narkosemiddel ved ECT forbedre behandlingen? Et nyt dobbeltblindet, randomiseret studie viser, at svaret er nej. Efter sidste behandling klarer Ketamin sig marginalt dårligere end propofol målt med både HRSD og MADRS. En måned efter er de ligestillet.

af Jesper Nørgaard Kjær, medlem af forskningsudvalget

Baggrund: Ketamin har de seneste år modtaget fornyet interesse i akut behandling af behandlingsresistent depression. En meta-analyse af randomiserede studier har vist, at ketamin forbederede effekten af ECT-behandlinger. Dog pga. stor variation i metoden kunne konklusionen ikke generaliseres.

Metode: KANECT (The use of ketamine as an anaesthetic during electroconvulsive therapy for depression: does it improve treatment outcome?). Studiet var dobbeltblindet og randomiserede patienternes narkosemiddel til enten propofol eller ketamin. Propofol bruges i knap 9 ud af 10 ECT-behandlinger i Skotland, hvor studiet blev gennemført.

Resultater: 40 patienter blev inkluderet i studiet, og halvdelen fik hhv. ketamin og propofol. Der blev givet intravenøst op til 2mg/kg som bolus. HRSD var ca. 25 præ-ECT. Lige efter endt behandling faldt HRSD til 14 for ketamin og 8 for propofol. Forskellen udlignede sig en måned senere, hvor HRSD for ketamin var uændret, og for propofol steg til 12. MADRS viste samme resultater. Neuropsykologisk testning (CANTAB SRM) viste heller ingen forskel i forløbet.

Konklusion: Forfatterne anerkender, at deres hypotese blev modbevist. De mener ikke, at et større studier vil ændre resultatet. De fremhæver i stedet, at ketamin blev tålt lige så godt som propofol, og der ikke blev fundet svære bivirkninger. Særligt blev der ikke fundet nogen psykotomimetisk effekt, som der tidligere er fundet ved brug af ketamin.

Artiklen af Fernie et al. i British Journal of Psychiatry kan gratis findes her: https://doi.org/10.1192/bjp.bp.116.189134