Alle Nyhed

Måske skal lægerne også til at gå med kamera?

Der mangler tillid til sundhedspersonalet i det danske sygehusvæsen. Skal løsningen være, at vi dokumenterer alt med et kamera på tøjet som i arresthuse, spørger overlæge Hans Henrik Ockelmann.

Af Hans Henrik Ockelmann, Overlæge, Psykiatrisk Center Glostrup

I den seneste tid har der udspillet sig en kamp mellem Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) og sundhedspersonalet – nok især lægerne.

I 2015 blev tilsynsfunktionen udskilt fra Sundhedsstyrelsen. Det skete efter ganske få men meget grimme sager, hvor styrelsen eklatant havde undladt at udvise rettidig omhu: Medicineringssagen fra Psykiatrisk Center Glostrup og den hjerneskadede psykiater, hvis virke endte med dødsfald, er nok de to mest markante eksempler på, hvordan styrelsen i flere år sad indberetninger overhørig.

Læs hele indlægget her