Alle Nyhed

Månedens artikel juni 2024

Månedens artikel juni 2024

Svære psykiske lidelser har øget risiko for multisygdom

Baggrund: Det er velkendt, at personer med svære psykiske lidelser såsom skizofrenispektrumlidelser og bipolar affektiv sindslidelse har reduceret levetid sammenlignet med baggrundsbefolkningen. Begrebet multisygdom omfatter forekomst af flere samtidige kroniske sygdomme og er oftest anvendt indenfor somatiske lidelser. Forekomsten af somatisk og psykisk multisygdom iblandt personer med svære psykiske lidelser har ikke været systematisk opgjort, men den kan bidrage til en øget forståelse af patienternes samlede sygdomsbyrde. Formålet med dette studie var at estimere den absolutte prævalens af både somatisk og psykisk multisygdom iblandt personer med svære psykiske lidelser og at sammenligne oddsene for at have somatisk multisygdom sammenlignet med personer uden svære psykiske lidelser.

Læs hele artiklen her