Alle Nyhed

Månedens artikel februar 2024

ngerevarende mentaliseringsbaseret terapi er ikke nødvendigvis bedre end korterevarende mentaliseringsbaseret terapi til ambulante patienter med borderline personlighedsforstyrrelse.

Borderline personlighedsforstyrrelse er en psykisk lidelse, som historisk har været behandlet med længerevarende psykoterapi. Men evidensen for den optimale længde af psykoterapi til BPF-patienter er sparsom. Et nyt randomiseret klinisk forsøg fandt ingen forskel i effekt mellem korterevarende (5 måneder) versus længerevarende (14 måneder) mentaliseringsbaseret terapi til ambulante patienter med borderline personlighedsforstyrrelse.

Læs hele artiklen her