Alle Nyhed

LVS – Behandlingsrådet publicerer analyse vedrørende ulighed i den somatiske behandling af patienter med psykiske lidelser – patientforløb, barrierer og indsatser

Behandlingsrådet har fra 2022 fået til opgave at udarbejde årlige analyser, der skal afdække og belyse ulighed i behandling eller tilbud for patientgrupper. Analyserne skal bidrage til at sikre, at ulighed i sundhed ikke forstærkes i sundhedsvæsenet, eksempelvis gennem ulighed i den behandling, patienter får.

I en netop udgivet rapport har Behandlingsrådet undersøgt de uligheder, der eksisterer på sundhedsområdet, når borgere med psykiske lidelser får en fysisk sygdom. Rapporten fokuserer på lungekræft og AKS (ustabil hjertekrampe og blodprop i hjertet), og kortlægger hvor i et patientforløb ulighederne opstår, hvad der skaber dem, og hvad der gøres i Danmark for at reducere dem. Rapporten bygger videre på Behandlingsrådets forrige ulighedsanalyse, der viste, at patienter med psykiske lidelser har større risiko for at dø inden for det første år efter deres somatiske hospitalsdiagnose – sammenlignet med patienter uden psykisk lidelse. Derudover modtager de ofte en mindre optimal behandling i det somatiske sundhedsvæsen.  

Resultaterne i den netop publicerede rapport peger på, at på trods af betydelige bestræbelser på at udvikle effektive forløbsplaner og behandlingsforløb til håndtering af AKS og lungekræft, eksisterer der stadig uligheder i patientforløb mellem patienter med og uden psykisk lidelse. Der er mange komplekse barrierer i spil for patienter med psykiske lidelser, som medfører at patienterne kan være i forøget risiko for at blive forsinkede i udredning og behandling, blive vurderet uegnede til behandling og for at fravælge behandling eller udeblive fra undersøgelser og behandlinger. I rapporten beskrives 21 danske indsatser, der sigter mod at reducere ulighed i behandling for patienter med psykiske lidelser. Langt fra størstedelen af indsatserne er tilstrækkeligt evaluerede, og der udestår et behov for at undersøge deres effekter samt hvordan, for hvem og under hvilke betingelser, de virker.

I finder den samlede rapport på vores hjemmeside Rapport vedr. ulighed i den somatiske behandling af patienter med psykiske lidelser – patientforløb, barrierer og indsatser.