Alle Nyhed

Lundbeckfondens Scholarstipendier i Psykiatri

Et forskningsår under medicinstudiet er en meget attraktiv introduktion til det psykiatriske speciale. Dansk Psykiatrisk Forskningsuddannelsesprogram og Dansk Psykiatrisk Selskab har gennem en bevilling fra Lundbeckfonden fået mulighed for at øge antallet af medicinstuderende, som opnår et forskningsår i psykiatrien ved at udbyde et antal scholarstipendier. Under et forskningsår har den studerende ideelle forudsætninger for at stifte bekendtskab med et aktivt forskningsmiljø og få øget indsigt i psykiatrisk forskning.

Ansøgningsfrist d. 31.oktober 2016. Spørgsmål til hanne.junge.larsen@regionh.dk eller merete.nordentoft@regionh.dk

Læs hele annoncen her og hent ansøgningsskema her