Alle Nyhed

Lundbeckfondens Scholarstipendier i Psykiatri – Forår 2023

Et forskningsår under medicinstudiet er en meget attraktiv introduktion til det psykiatriske speciale. Dansk Psykiatrisk Forskeruddannelsesprogram og Dansk Psykiatrisk Selskab har gennem en bevilling fra Lundbeckfonden fået mulighed for at øge antallet af medicinstuderende, som opnår et forskningsår i psykiatrien ved at udbyde et antal scholarstipendier. Under et forskningsår har den studerende ideelle forudsætninger for at stifte bekendtskab med et aktivt forskningsmiljø og få øget indsigt i psykiatrisk forskning.

Der er to ansøgningsfrister i foråret: 21. marts og 21. maj 2023

Læs mere