Alle Nyhed

Lundbeckfondens Scholarstipendier i Psykiatri – Efterår 2019

Et forskningsår under medicinstudiet er en meget attraktiv introduktion til det psykiatriske speciale.
Dansk Psykiatrisk Forskeruddannelsesprogram og Dansk Psykiatrisk Selskab har gennem en bevilling fra Lundbeckfonden fået mulighed for at øge antallet af medicinstuderende, som opnår et forskningsår i psykiatrien ved at udbyde et antal scholarstipendier. Under et forskningsår har den studerende ideelle forudsætninger for at stifte bekendtskab med et aktivt forskningsmiljø og få øget indsigt i psykiatrisk forskning.

Der er to ansøgningsfrister i efteråret: 20. september og 20. november 2019.

Læs hele annoncen her

Hent ansøgningsskema her