Alle Nyhed

Lovforslag i modvind

Strid om psykisk syge

Arbejderen 8. feb.

En lang række høringssvar rejser kritik af det lovforslag, der skal sikre en ny slags afdelinger for psykisk syge. Men FOA er positiv.
En række organisationer retter en meget skarp kritik af regeringens lovudkast om en ny slags afdelinger til svært psykisk syge.
Lovudkastet har netop været i høring, og det er strømmet ind med kritiske høringssvar fra patientorganisationer og fagforbund.

Læs mere hos Arbejderen