Alle Nyhed

Læger får nyt arbejdsredskab til at vurdere, om patienter fortsat er egnet til at køre bil

Med de nye regler omkring helbred og kørekort skal ældre ikke længere til et obligatorisk lægetjek, når de fylder 75 år. Derfor skal lægerne fremover have større fokus på at rådgive ældre om fortsat bilkørsel. Styrelsen for Patientsikkerhed har udgivet en ny vejledning om helbredskrav til kørekort.

Se vejledningen her