Alle Nyhed

Lad regionerne overtage ansvaret for misbrugsbehandling

Regeringens udvalg om det nære sundhedsvæsen anbefaler, at man ser på mulighederne for at lade regionerne overtage ansvaret for behandlingen af en mindre gruppe af de mennesker, der både har en psykisk sygdom og et misbrug. Lægeforeningen opfordrer til, at regeringen tager skridtet fuldt ud og lader regionerne overtage ansvaret for hele misbrugsområdet.

Der er behov for at belyse mulighederne for, at den regionale psykiatri får ansvar for misbrugsbehandlingen for en mindre gruppe af mennesker med psykiske lidelser. Sådan lyder en af anbefalingerne i den nye rapport fra regeringens udvalg om det nære sundhedsvæsen. I dag har kommunerne det primære ansvar for misbrugsbehandlingen.

Som det er i dag, er der risiko for, at den gruppe af patienter falder ned mellem to stole og ikke får den rigtige behandling. Derfor er det så vigtigt, at behandlingen af mennesker med psykisk sygdom og misbrug bliver samlet ét sted.

Udvalget burde være endnu mere ambitiøst på dette område. Han opfordrer således til, at regeringen går hele vejen og giver regionerne ansvaret for behandlingen af mennesker med et misbrug.

Der er alvorlige problemer med den måde, hvorpå kommunerne varetager opgaven med misbrugsbehandlingen. Lægeforeningen har gentagne gange peget på, at ikke alle kommuner formår at sikre den sundhedsfaglige kvalitet og sammenhæng i behandlingen af mennesker, der er afhængige af stoffer eller alkohol.

Flere kommuner her ikke levet op til de anbefalinger, som Sundhedsstyrelsen stiller til god kvalitet og brug af videnskabeligt underbyggede metoder i alkoholbehandlingen.

Forslaget om at se nærmere på ansvaret for behandlingen af psykisk syge med et misbrugsproblem er et af flere forslag i udvalgets rapport, som har fokus på at forbedre behandlingen af mennesker med psykiske sygdomme. Udvalget foreslår således f.eks. også at styrke samarbejdet på tværs af sektorer om børn og unge med psykiske udfordringer, og at udbrede de effektive indsatser for mennesker, der både har en psykisk lidelse og et misbrug samtidigt.

 

Sundhedsvæsenet har igennem mange år forsømt at behandlingen af mennesker med psykisk sygdom – også i et nære sundhedsvæsen. Det skal vi have rettet op på. Men akkurat som det er tilfældet med de fleste af de øvrige forslag i den nye rapport, så savner jeg konkrete forslag.

Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen blev nedsat i januar 2016. Det består af KL, Danske Regioner og staten.

Formand for Lægeforeningen Andreas Rudkjøbing