Alle Nyhed

Kursus kan gøre hverdagen nemmere for pårørende til mennesker med demens

Sundhedsstyrelsen har udviklet og afprøvet et kursus, målrettet pårørende til mennesker med demens. Evalueringen viser, at det er lykkedes at øge trivsel  og mindske den psykiske belastning hos de pårørende.

Inspirationsmateriale og evalueringen af projektet kan downloades på denne side.