Alle Nyhed

Koordineret indsats skal forbedre behandlingen af børn og unge

Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde og sammenhæng – det er nøgleordene i tre forløbsprogrammer for børn og unge med hhv. ADHD, spiseforstyrrelse, angst eller depression, som Sundhedsstyrelsen netop har udgivet. Forløbsprogrammer er programmer, som beskriver, hvordan kommuner, almen praksis og region kan samarbejde og koordinere indsatsen. Så det er organisatoriske redskaber, der skal understøtte en ensartet, høj kvalitet og sammenhæng i indsatsen for målgruppen. Læs mere her

Se de tre programmer samt rapporten her