Alle Nyhed

Kodeændringer i SKS

Sundhedsdatastyrelsen (SDS) har meddelt, at pr. 1. januar 2017 lukkes koderne DF64 Kønsidentitetsforstyrrelser med underkoder i Sundhedsvæsenets KlassifikationsSystem (SKS), Klassifikation af sygdomme og helbredsrelaterede tilstande, Kapitel V, Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser. Det sker som følge af udviklingen samt et ønske fra bl.a. Sundheds- og Ældreministeriet. Samtidig oprettes nye koder i SKS, Kapitel XXI Faktorer af betydning for sundhedstilstand og kontakter med sundhedsvæsen. Læs mere på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside: www.sundhedsdatastyrelsen.dk.