Alle Nyhed

Juni 2016

Topiramat mod alkoholmisbrug er særligt effektivt hos personer med bestemt genvariation
Topiramat er en effektiv behandling af svært alkoholmisbrug, ifølge en amerikansk undersøgelse. Effekten er mest udtalt blandt personer med en variation i genet GRIK1, som oftest ses hos amerikanere af europæisk afstamning.

Konklusionerne er fra en artikel publiceret i Journal of Clinical Psychiatry.

”Topiramat er betydeligt mere effektivt end naltrexon og acamprosat”, skriver sidsteforfatteren Henry Kranzler, fra University of Pennsylvania, Philadelphia. Ifølge ham har begge disse præparater et number needed to treat (NNT) på cirka 9.

”Men anvendelsen af topiramat kan være begrænset af bivirkninger”, påpeger forfatteren. ”De hyppigste er øget søvnbehov, træthed, vægttab og uro”.

I studiet analyserede forfatterne data fra en tidligere undersøgelse, der vurderede effekten af topiramat til behandling af alkoholmisbrug. Resultaterne, som blev publiceret i 2014, viste, at topiramat var mere effektivt end placebo.

I denne oprindelige undersøgelse blev 138 personer med svært alkoholmisbrug randomiseret til enten topiramat eller placebo i 12 uger.

I nuværende analyse beregnede forfatterne NNT både i forhold til effekten og til bivirkninger.

I de sidste fire uger (uge 8 til 12) var andelen af patienter, der var fri for svært misbrug af alkohol 36% i topiramat-gruppen, mod 17% i placebogruppen. NNT var 5.

Blandt de patienter, der havde en bestemt variation i genet GRIK1, var NNT dog kun på 2, mens NNT hos de øvrige (med en anden naturlig variation) var på 180.

NNT for moderate bivirkninger var 8, mens det i de to GRIK1-undergrupper (med og uden den specifikke variation) var på henholdsvis 3 og 322. NNT for svære (mere generende) bivirkninger var nogenlunde det samme.

Ifølge forfatterne peger resultaterne på, at topiramat kun bør ordineres til personer med den relevante genetiske variation, og de understreger, at resultaterne først bør bekræftes i andre undersøgelser.

 

Tidsskrift

Journal of Clinical Psychiatry

Reference

Feinn R, Curtis B, Kranzler HR. Balancing Risk and Benefit in Heavy Drinkers Treated with Topiramate. J Clin Psychiatry 2016;77:e278-e282.

Link

http://www.psychiatrist.com/JCP/article/Pages/2016/v77n03/v77n0301.aspx