Alle Nyhed

Juni 1017

”Jeg har potentiale” – Recovery-oplevelser med IPS-interventionen

IPS-konsulenter, der er ansat i kommunens jobcenter, men udstationeret til lokalpsykiatrien, hjælper personer med psykisk lidelse tilbage til arbejdsmarkedet. Selvom IPS kaldes en recovery-orienteret intervention, har det været svært at vise, at IPS påvirker parametre som livskvalitet, symptomer og funktionsniveau; parametre der ofte forbindes med recovery.

Baggrunden for denne artikel er et kvalitativt studie, hvor man interviewede 12 IPS deltagere for at undersøge hvordan IPS og arbejde påvirker mennesker med psykisk lidelse.

De største fund indbefatter den opmuntrende, anerkendende tilgang IPS konsulenterne havde. Den tilgang understøttede deltagernes eget initiativ, øgede deres selvværd og påvirkede eller udviklede deres evner til at ændre livsmønstre og vaner. IPS konsulenterne var tillidsvækkende, seriøse og respektfulde i deres arbejde med at hjælpe deltagerne tilbage på sporet. Arbejdet medvirkede til at strukture hverdagen, udvide deltagernes netværk og give dem følelsen af, at de kom tættere på deres fremtidsplaner.

Studiet viser ydermere at IPS-deltagerne havde meget forskellige syn på hvordan og om IPS og arbejde påvirkede deres kliniske bedring. Deltagere, der led af psykotiske symptomer, havde klart den opfattelse, at hverken IPS eller arbejde påvirkede sværhedsgraden af deres symptomer. Til trods for at de blev i stand til at finde og fastholde et arbejde, fastholdt de, at de ikke så sig selv som værende i bedring. I kontrast hertil beskrev deltagere der led af negative eller depressive symptomer, hvordan arbejde hjalp dem med at komme op om morgenen og strukturerer dagen. Endvidere fremhævede de, at fællesskabet med kollegaer havde en vigtig rolle for at kunne komme sig. Havde deltagerne været foruden disse elementer, beskrev de, at de med stor sandsynlighed igen ville blive plaget af symptomer som tilbagetrukkethed og isolation.

Deltagerne blev med IPS i stand til at søge og fastholde et arbejde. Herved højnedes deres funktionsniveau. Studiet giver dog ingen indsigt i, om deltagerne på langt sigt kunne fastholde dette forøgede funktionsniveau uden vedvarende støtte.

Tidsskrift: The International Journal of social psychiatry

Gammelgaard I, Christensen TN, Eplov LF, Jensen SB, Stenager E, Petersen KS. ‘I have potential’: Experiences of recovery in the individual placement and support intervention. The International journal of social psychiatry. 2017:20764017708801.