Alle Nyhed

Januar 2018

Hvordan skal vi behandle cannabis abstinenser?

Cannabis misbrug er overordentligt udbredt og ofte møder vi mennesker med abstinenser efter et cannabismisbrug på psykiatriske afdelinger. Noget af vores medicin kan forværre tilstanden og andet kan afhjælpe den.

Cannabis abstinenssymptomer er defineret iflg. DSM-5 og viser sig ved irritabilitet, evt aggression, nervøsitet eller angst, søvnproblemer, appetittab, restløshed, evt. depression samt fysiske symptomer: mavesmerter, tremor, sveden, hovedpine.  Symptomerne kommer indenfor 24 timer efter seponering og har maximum indenfor den første uge. Det er beskrevet, at de kan vare helt op til 1 måned. Symptomerne skyldes formentligt, at langvarigt hash-misbrug medfører nedregulering af CB-1 receptorerne i hjernen, hvilket interfererer med en række andre transmittersystemer.

Nogle medikamenter er afprøvet og virker ikke på tilstanden eller forværrer den ligefrem, som fx bupropion og venlafaxin. Mirtazapin kunne være et logisk valg pga. søvnbesværet, appetitløsheden og de depressive symptomer, men undersøgelser har ikke vist synderlig effekt. Tilsvarende for buspiron og flere SSRI’er. Atomoxetin kan muligvis hjælpe, men evidensen er sparsom.

Mht antiepileptika er valproat, topiramat og gabapentin afprøvet. Topiramat og gabapentin ser lovende ud, men der er brug for flere studier. Benzodiazepiner har effekt, men er ikke tillokkende pga. misbrugspotentialet.

Quetiapin 200 mg hjælper på en del af abstinenssymptomerne sammenlignet med placebo, men øger paradoksalt nok cannabis-craving.

 

Tidsskrift:

Neuropsychopharmacology

Reference:

Brezing CA, Levin FR.

The Current State of Pharmacological Treatments for Cannabis Use Disorder and Withdrawal.

Neuropsychopharmacology. 2018 Jan;43(1):173-194.

Link:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28875989