Alle Nyhed

Januar 2017

Depressive symptomer hos moderen under graviditeten kan påvirke barnets hjerneudvikling

Moderens tilstand under graviditeten påvirker barnets hjerneudvikling.
Har moderen symptomer på depression under graviditeten eller postpartum kan man senere se forandringer i barnets hjerne, når man undersøger strukturen af den grå og hvide substans i hjernen med MR.

52 kvinder blev gentagne gange målt med skalaen EPDS for depressive symptomer gennem hvert trimester af graviditeten og 3 måneder efter fødslen.
Børnene blev MR scannet, da de var mellem 2,6 og 5,1 år gamle, idet man målte cortikal tykkelse og strukturen af hvid substans, det sidste vha. diffusion tensor imaging.
Kvindernes EPDS-score i 2. trimester var omvendt korreleret til cortikal tykkelse og diffusivitet målt i bestem områder af pandelapperne. Tilsvarende var postpartum EPDS omvendt korreleret til cortikal tykkelse og diffusivitet målt i pandelapperne, selv efter at være blevet korrigeret for scores målt under graviditeten.
Een kvinde var i behandling med antidepressiv medicin, men korrelationerne bestod selv efter hun blev fjernet fra analyserne.
Studiet passer med at andre undersøgelser, der tyder på forsinket motorisk og kognitiv udvikling hos børn af mødre med depressioner under graviditeten og postpartum, og understreger vigtigheden af at være opmærksom på gravides og nybagte mødres mentale helbred.

Reference:
Catherine Lebel, Matthew Walton, Nicole Letourneau, Gerald F. Giesbrecht, Bonnie J. Kaplan, Deborah Dewey. Prepartum and Postpartum Maternal Depressive Symptoms Are Related to Children’s Brain Structure in Preschool. Biological Psychiatry, Vol. 80, Issue 11, p859–868