Januar 2011

Lys i pæren

En af de mest interessante nye neurovidenskabelige metoder er optogenetik. Metoden af udviklet på Stanford University med psykiateren Karl Diesseroth i spidsen. Ved optogenetik benyttes virale vektorer til at introducere lysfølsomme ionkanaler i cellemembranen hos specifikke subpopulationer af neuroner. Efterfølgende kan disse neuroner stimuleres med lys, og hvis man introducerer forskellige ionkanaler i samme neuronpopulation kan opnås samtidig excitatorisk og inhibitorisk kontrol ved anvendelsen af lys med forskellig bølgelængde!

Metoden giver en unik mulighed for at undersøge neuronale kredsløb i den levende hjerne, og kunne også få teraputisk anvendelse inden for psykiatri og neurologi. Vær klar til at tabe kæben når optogenetik fx anvendes til at afdække grundlaget for funktionel magnetisk resonans (fMRI) signaler, kontrollere belønningseffekten af kokain ved stimulation af dopaminneuroner i nucleus accumbens, eller modvirke depressive symptomer ved stimulation af medial præfrontal cortex hos rotter .

Lee JH et al: Global and local fMRI signals driven by neurons defined optogenetically by type and wiring. Nature. 2010 Jun 10;465(7299):788-92.
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20473285

Lobo MK et al: Cell type-specific loss of BDNF signaling mimics optogenetic control of cocaine reward. Science. 2010 Oct 15;330(6002):385-90.
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20947769

Covington HE 3rd et al: Antidepressant effect of optogenetic stimulation of the medial prefrontal cortex. J Neurosci. 2010 Dec 1;30(48):16082-90.
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21123555
God fornøjelse!
Anders Jørgensen
DPS’ forskningsudvalg.