Alle Nyhed

Indkaldelse til generalforsamling i DPS 2023

Generalforsamlingen finder sted: fredag d. 17. marts 2023 kl. 16.00, Hotel Legoland, Billund.

Bestyrelsen opfordrer selskabets medlemmer til at komme med forslag til punkter på dagsordenen. Dette kan ske indtil to måneder før generalforsamlingen.

Bestyrelsen opfordrer ligeledes til at komme med forslag til opstilling af kandidater til bestyrelsen. Opstilling kan finde sted indtil punktets behandling på generalforsamlingen.

Eventuelle valgoplæg, der sendes til bestyrelsen, udsendes digitalt med den endelige dagsorden og årsberetningen tre uger før generalforsamlingen.

På valg til bestyrelsen er:

  • Kirsten Ilkjær, kasserer, modtager genvalg
  • Simon Hjerrild, modtager ikke genvalg

Herudover er der en ledig post som suppleant.

Bestyrelsesmedlemmer der ikke er på valg:

  • Merete Nordentoft
  • Lene Høgh
  • Mikkel Rasmussen
  • Thomas Kirkegaard
  • Christian Legind
  • Signe Wegmann Düring

Tilmelding til årsmøde kommer snarest.

Mødet afholdes på Hotel Legoland i Billund d. 16.-18. marts 2023.

Du vil modtage et link, hvor du kan registrere din deltagelse når der åbnes for tilmelding.