Alle Nyhed

Indkaldelse til generalforsamling i DPS 2022

Hermed indkaldes til generalforsamling i DPS 2022. Generalforsamlingen finder sted fredag den 11.3.22 kl. 16.00.

Bestyrelsen opfordrer selskabets medlemmer til at komme med forslag til punkter på dagsordenen. Dette kan ske indtil to måneder før generalforsamlingen.

Bestyrelsen opfordrer ligeledes til at komme med forslag til opstilling af kandidater til bestyrelsen. Der er i år også valg til formandsposten. Opstilling kan finde sted indtil punktets behandling på generalforsamlingen.

Eventuelle valgoplæg, der sendes til bestyrelsen, udsendes digitalt med den endelige dagsorden og årsberetningen tre uger før generalforsamlingen.

Indkaldelse og tilmelding til årsmøde og generalforsamling sker ikke længere med posten, men alene elektronisk, via DPS’ Medlemsbrev og www.dpsnet.dk

På valg til bestyrelsen er:

  • Gitte Ahle, formand, modtager ikke genvalg
  • Rasmus Handest, modtager ikke genvalg
  • Bjørn Ebdrup, suppleant, modtager ikke genvalg
  • Mikkel Rune Rasmussen, næstformand, modtager genvalg
  • Thomas Kirkegaard, modtager genvalg
  • Lene Høgh, opstiller som formand
Bestyrelsesmedlemmer, der ikke er på valg:
  • Kirsten Ilkjær
  • Simon Hjerrild
  • Sidse Arnfred
Tilmelding til årsmøde fra d. 15. december
Der åbnes for tilmelding til årsmødet d. 15. december via dpsnet.dk. Som tidligere skrevet afholdes årsmødet 2022 og de kommende år på Hotel LEGOLAND i Billund.

Du modtager et link, hvor du kan registrere din deltagelse, når der åbnes for tilmelding på onsdag i næste uge.