Alle Nyhed

Indkaldelse til generalforsamling i DPBO

Hermed indkaldes til generalforsamling i henhold til vedtægter for Danske Psykiatere og Børnepsykiateres Organisation.

Se dagsordenen her