Alle Nyhed

Indkaldelse til generalforsamling i DPBO

Indkaldelse til generalforsamling i DPBO
d. 29. april 2023 kl. 12.00
Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg

Hermed indkaldes til generalforsamling i henhold til vedtægter for Danske Psykiatere og Børnepsykiateres organisation.

Husk tilmelding til: formand@dpbo.dk

Se dagsorden her