Alle Nyhed

Indkaldelse til generalforsamling i DPBO

Indkaldelse til generalforsamling i DPBO
d. 30.04 2022 kl. 12.00
Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg

Hermed indkaldes til generalforsamling i henhold til vedtægter for Danske Psykiatere og Børnepsykiateres Organisation.

Husk tilmelding til: formand@dpbo.dk

Se dagsorden her