Alle Nyhed

Indkaldelse til generalforsamling i DPBO

Indkaldelse til generalforsamling i DPBO

lørdag den 27. april 2019 kl. 12,30

Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, Nyborg

 

 Hermed indkaldes til generalforsamling i henhold til vedtægter for Danske Psykiatere og Børnepsykiateres Organisation.

Se dagsordenen her