Alle Nyhed

Indkaldelse til generalforsamling i DPBO

Hermed indkaldes til generalforsamling i henhold til vedtægter for Danske Psykiatere og Børnepsykiateres Organisation.

Tid: Søndag den 6. maj 2018 kl. 09.30

Sted: Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, Nyborg

Se dagsordenen her