Fænomenologisk Psykopatologi

Interessegruppe for Fænomenologisk Psykopatologi


Formål

Interessegruppen formål er at fremme interesse og kendskab til fænomenologisk psykopatologi i Danmark.


Vedtægter

Interessegruppen er underlagt de gældende standardbestemmelser for interessegrupper under Dansk Psykiatrisk Selskab.

Fænomenologisk psykopatologi er en retning indenfor psykiatri og psykologi, der indgår i en dialog med filosofisk fænomenologi og tager udgangspunkt i en differentieret beskrivelse af individets oplevelser. Øget kendskab hertil søges opnået gennem afholdelse af studiekredse, foredrag, symposier og konferencer.

Indmeldelsesgebyret er på 200 kr. Beløbet bruges til dækning af løbende driftsudgifter, fx mødeudgifter. Beløbet indsættes på dertil oprettet bankkonto. Kassereren aflægger regnskab for kontoen på generalforsamlingen. Der er ikke årskontingent. Interessegruppen søger midler til afholdelse af arrangementer via sponsorater.

Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt og er Interessegruppens besluttende organ. På generalforsamlingen vælges Interessegruppens bestyrelse.

Dagsorden og forslag til vedtægtsændringer udsendes senest to uger før generalforsamling. Beslutninger og vedtægtsændringer afgøres ved simpelt flertal.

Bestyrelsens fem medlemmer vælges blandt Interessegruppens medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen står for koordination af Interessegruppens aktiviteter, herunder indkaldelse til generalforsamling. Ethvert medlem kan ad hoc efter aftale med bestyrelsen medvirke til og/eller stå for afholdelse af arrangementer i Interessegruppens regi. Bestyrelsen sidder i to år og kan genvælges.


Bestyrelse

Formand
Peter Handest
E-mail: peter.handest@regionh.dk
Kasserer
Jørgen Thalbitzer
E-mail: jt@dadlnet.dk
Sekretær
Annick Urfer
E-mail: annick.francoise.parnas@regionh.dk
Bestyrelsesmedlem
Julie Nordgaard
E-mail: julie.nordgaard@hotmail.com


Bliv medlem

Medlemskab opnås gennem henvendelse til bestyrelsen. Der er et indmeldelsesgebyr på 200 kr.