Akut Psykiatri

Akut Psykiatrisk Interessegruppe


Formål

Akut Psykiatrisk Interessegruppe (API) blev stiftet i april 2010 med det formål at fremme erfaringsudveksling omkring og viden om problemstillinger knyttet til akut psykiatri, herunder:

  • at afgrænse og definere fagområdet akut psykiatri
  • at bidrage til øget forskning om akut psykiatri
  • at styrke samarbejdet med de akutte somatiske specialer
  • at afgive udtalelser til DPS efter anmodning

Formålet søges opnået via møder, kurser og symposier.


Vedtægter

Se vedtægterne


Bestyrelse

Formand
Jacob Gerner Lawaetz, Reservelæge, Psykiatrisk Center Amager
Bestyrelsesmedlem
Lars Martin Nielsen, Overlæge, Psykiatrisk Center Sankt Hans
Anna Katrine Sundgaard, Overlæge, Psykiatrisk Center Glostrup
Kasserer
Toke Troelstrup, Overlæge, Psykiatrisk Center København
Suppleant
Dina Stenborg, Overlæge, Psykiatrisk Center København
Johannes Krogh, 1. Reservelæge, Psykiatrisk Center Glostrup


Bliv medlem

Alle medlemmer af DPS kan blive medlem af API. Personer fra andre fag med interesse for akut psykiatri kan søge om associeret medlemskab.
Kontingent: 200 kr. i indmeldelsesgebyr.
Ønsker du at melde dig ind, så kontakt Jacob Gerner Lawaetz på jlawaetz@mac.com
Hvis du er på Facebook kan du tilmelde dig vores Facebook gruppe https://www.facebook.com/akutpsykiatri


API fyraftensmøde om den Fælles Akutmodtagelse (FAM)

Mennesker med en psykisk lidelse dør i gennemsnit 15-20 år tidligere end psykisk raske.
En væsentlig årsag til overdødeligheden er fysiske sygdomme, og der eksisterer derfor et ønske om at styrke samarbejdet mellem somatikken og psykiatrien. Dette er blandt andet forsøgt gennem indførelsen af fælles akutmodtagelser (FAM). Målet er et mere sammenhængende sundhedstilbud for akut syge patienter, men hvordan fungerer sammenlægningen i praksis?

Tid og sted: Tirsdag d. 3/12 – 2019 kl. 16.30-18.30. Psykiatrisk Center København, BBH, bygning 52, 4. Sal, Konferencerummet.

Læs mere her