Akut Psykiatri

Akut Psykiatrisk Interessegruppe


Formål

Akut Psykiatrisk Interessegruppe (API) blev stiftet i april 2010 med det formål at fremme erfaringsudveksling omkring og viden om problemstillinger knyttet til akut psykiatri, herunder:

  • at afgrænse og definere fagområdet akut psykiatri
  • at bidrage til øget forskning om akut psykiatri
  • at styrke samarbejdet med de akutte somatiske specialer
  • at afgive udtalelser til DPS efter anmodning

Formålet søges opnået via møder, kurser og symposier.


Vedtægter

Se vedtægterne


Bestyrelse

Formand
Jacob Gerner Lawaetz, afdelingslæge, Psykiatrisk Center Amager
Bestyrelsesmedlem
Lars Martin Nielsen, Overlæge, Psykiatrisk Center Sankt Hans
Anna Katrine Sundgaard, Overlæge, Psykiatrisk Center Glostrup
Kasserer
Toke Troelstrup, Overlæge, Psykiatrisk Center København
Suppleant
Dina Stenborg, Overlæge, Psykiatrisk Center København
Johannes Krogh, 1. Reservelæge, Psykiatrisk Center Glostrup


Bliv medlem

Alle medlemmer af DPS kan blive medlem af API. Personer fra andre fag med interesse for akut psykiatri kan søge om associeret medlemskab.
Kontingent: 200 kr. i indmeldelsesgebyr.
Ønsker du at melde dig ind, så kontakt Jacob Gerner Lawaetz på jlawaetz@mac.com
Hvis du er på Facebook kan du tilmelde dig vores Facebook gruppe https://www.facebook.com/akutpsykiatri


Kommende begivenheder

Fyraftensmøde og generelforsamling i Akut Psykiatrisk Interessegruppe

Under overskriften “For syg til detentionen – for farlig til psykiatrien” vil vi diskutere, og erfaringsudveksle, hvordan vi bedst hjælper de borgere med en voldsom og farlig adfærd som fra tid til anden bringes til psykiatrien og detentionen, ofte svært alkohol og/eller stofpåvirkede.

Vi er glade for at holdleder for politiets detentionslæger, Vicestatsobducent Steen Holger Hansen og kolleger, har sagt ja til at deltage med et 45 minutters oplæg om detentionslægernes arbejde og deres erfaringer og oplevelser med personer, der udviser psykiske symptomer, og kontakten til psykiatrien. 

Efter oplæg og diskussion vil vi afholde generalforsamling i API med flere poster på valg.

Tid og sted: Onsdag d. 27/4 2022 kl. 16.30-18.45. Lægekonferencen. Lokale G1.23. Psykiatrisk Center Amager. Digevej 110. København S.

Alle er velkomne. Tilmelding er nødvendig, til jacob.gerner.lawaetz.01@regionh.dk

Se program for mere information.