Akut Psykiatri

Akut Psykiatrisk Interessegruppe


Formål

Akut Psykiatrisk Interessegruppe (API) blev stiftet i april 2010 med det formål at fremme erfaringsudveksling omkring og viden om problemstillinger knyttet til akut psykiatri, herunder:

  • at afgrænse og definere fagområdet akut psykiatri
  • at bidrage til øget forskning om akut psykiatri
  • at styrke samarbejdet med de akutte somatiske specialer
  • at afgive udtalelser til DPS efter anmodning

Formålet søges opnået via møder, kurser og symposier.


Vedtægter

Se vedtægterne


Bestyrelse

Formand
Simon Ploug Gartner, overlæge, Psykiatrisk Center København
Bestyrelsesmedlem
Lars Martin Nielsen, Overlæge, Psykiatrisk Center Sankt Hans
Dina Stenborg, overlæge, Psykiatrisk Center København
Kasserer
Toke Troelstrup, Overlæge, Psykiatrisk Center København
Suppleant
Johannes Krogh, 1. Reservelæge, Psykiatrisk Center Glostrup
Gitte Ahle, overlæge, Psykiatrisk Center Amager


Bliv medlem

Alle medlemmer af DPS kan blive medlem af API. Personer fra andre fag med interesse for akut psykiatri kan søge om associeret medlemskab.
Kontingent: 200 kr. i indmeldelsesgebyr.
Ønsker du at melde dig ind, så kontakt Simon Gartner på simongartner@gmail.com
Hvis du er på Facebook kan du tilmelde dig vores Facebook gruppe https://www.facebook.com/akutpsykiatri


Kommende begivenheder