Rehabilitering og Psykisk sygdom

Interessegruppe for Rehabilitering og Psykisk sygdom

Formål
Interessegruppens formål er at etablere et nationalt tværprofessionelt fagområde inden for rehabilitering på det psykiatriske område, hvor der arbejdes målrettet for at sikre evidensbaserede og systematiske arbejdsmetoder i relation til rehabiliteringstilbud for mennesker med psykisk sygdom.

Gruppen arbejder på udformning af en national strategi for forskning i og udbredelse af ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) og rehabilitering på det psykiatriske område. Strategien skal indeholde følgende:

 • Beskrivelse af relevante forskningsområder
 • Plan for undervisning/videndeling
 • Erfaringsindsamling
 • Identifikation og herefter inddragelse af strategiske samarbejdspartnere

For nuværende foregår interessegruppens aktiviteter hovedsageligt virtuelt. 

Bestyrelse/kontakt
Formand: Robert Bering, ledende overlæge, Psykoterapeutisk Klinik, Psykiatrisk Center København
E-mail: robert.bering@regionh.dk

Gruppen er åben for både medlemmer af DPS og andre faggrupper. Robert Bering kan kontaktes ved ønske om medlemskab.

Kommende begivenheder
Interessegruppen planlægger afholdelse af et symposium i 2024 vedr. rehabilitering af mennesker med psykisk sygdom. Nærmere information følger.

Interessegruppens medlemmer

 • Anders Erreboe, overlæge, Socialmedicinsk Afdeling i Holbæk
 • Mikala Zinck, socialoverlæge, Region Hovedstadens Psykiatri
 • Karin Hansen, socialoverlæge, Region Hovedstadens Psykiatri
 • Robert Bering, cheflæge, Regionspsykiatrien Gødstrup
 • Sophia Bocari, overlæge i Psykiatri, Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering ved Regionshospitalet Gødstrup/Regionshuset Aarhus
 • Dorte Balle Rubak, uddannelsesansvarlig overlæge, Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering ved Regionshospitalet Gødstrup/Regionshuset Aarhus
 • Ulrik Steen, cheflæge, Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering ved Regionshospitalet Gødstrup/Regionshuset Aarhus
 • Camilla Rasmussen, chefpsykolog, Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering ved Regionshospitalet Gødstrup/Regionshuset Aarhus
 • Thomas Maribo, professor, forskningsleder, DEFACTUM, Region Midtjylland
 • Pernille Pedersen, programleder, DEFACTUM, Region Midtjylland

Kommissorium 2023