Affektiv Lidelse

Dansk Selskab for Affektiv Lidelse


Formål

  • at styrke det kliniske arbejde vedr. diagnostik og behandling af affektive lidelser i Danmark
  • at fremme forskning indenfor affektive lidelser, herunder at inspirere og tiltrække yngre forskere inden for områdetat fremme samarbejdet indenfor psykiatrisk forskning i affektive lidelser, nationalt og internationalt
  • at stimulere til øget ressourcetilførsel og samarbejde mellem specialklinikker for affektive lidelser i Danmark idet Dansk Sammenslutning af Affektive Klinikker (DSAK) etableres under DSAL
  • at initiere uddannelsesaktiviteter vedr. affektive lidelser

Find mere information på dsal.dk