Akut Psykiatri

Akut Psykiatrisk Interessegruppe


Formål

Akut Psykiatrisk Interessegruppe (API) blev stiftet i april 2010 med det formål at fremme erfaringsudveksling omkring og viden om problemstillinger knyttet til akut psykiatri, herunder:

  • at afgrænse og definere fagområdet akut psykiatri
  • at bidrage til øget forskning om akut psykiatri
  • at styrke samarbejdet med de akutte somatiske specialer
  • at afgive udtalelser til DPS efter anmodning

Formålet søges opnået via møder, kurser og symposier.

 


Vedtægter


Bestyrelse

Formand

Jacob Gerner Lawaetz, Reservelæge, Psykiatrisk Center Amager

Bestyrelsesmedlem

Lars Martin Nielsen, Overlæge, Psykiatrisk Center Sankt Hans

Anna Katrine Sundgaard, Overlæge, Psykiatrisk Center Glostrup

Kasserer

Toke Troelstrup, Overlæge, Psykiatrisk Center København

Suppleant

Dina Stenborg, Overlæge, Psykiatrisk Center København

Johannes Krogh, 1. Reservelæge, Psykiatrisk Center Glostrup

 


Bliv medlem

Alle medlemmer af DPS kan blive medlem af API. Personer fra andre fag med interesse for akut psykiatri kan søge om associeret medlemskab.

Kontingent: 200 kr. i indmeldelsesgebyr.

Ønsker du at melde dig ind, så kontakt Jacob Gerner Lawaetz på jlawaetz@mac.com

Hvis du er på Facebook kan du tilmelde dig vores Facebook gruppe https://www.facebook.com/akutpsykiatri

 


API fyraftensmøde om den Fælles Akutmodtagelse (FAM)

Mennesker med en psykisk lidelse dør i gennemsnit 15-20 år tidligere end psykisk raske.
En væsentlig årsag til overdødeligheden er fysiske sygdomme, og der eksisterer derfor et ønske om at styrke samarbejdet mellem somatikken og psykiatrien. Dette er blandt andet forsøgt gennem indførelsen af fælles akutmodtagelser (FAM). Målet er et mere sammenhængende sundhedstilbud for akut syge patienter, men hvordan fungerer sammenlægningen i praksis?

Tid og sted: Tirsdag d. 3/12 – 2019 kl. 16.30-18.30. Psykiatrisk Center København, BBH, bygning 52, 4. Sal, Konferencerummet.

Læs mere her