Alle Nyhed

Gratis e-learningkursus fra Nationalt Videnscenter for Demens

Nationalt Videnscenter for Demens lancerede i 2017 e-learning-kurset ”ABC Demens for læger”. Dette har været igennem en grundig opdatering, der har resulteret i den nye udgav ”ABC Demens for læger – udredning”.

Kurset, der er specialiseret mod fagpersoner, som arbejder i udredningsenheder, er normeret til 1 time og 45 minutter. Det er derfor overskueligt at gennemføre i en ellers travl hverdag.

Du finder kurset på videnscentrets hjemmeside under ABC Demens.

Bidrager til fælles kvalitet
Det nye e-learningkursus er en god og lettilgængelig måde at sætte sig ind i området på for de læger og andre fagpersoner, som løbende bliver uddannet til at skulle arbejde i en udredningsenhed. Det mener professor, overlæge og forskningsleder Steen Hasselbalch fra Nationalt Videnscenter for Demens.

”E-learning er formentlig nemmere læring, end hvis man skal have samme informationer fra en bog. E-learningen er case-orienteret og interaktiv. Og så bidrager det til en overordnet, fælles kvalitet i udredningsenhederne,” siger han.

Steen Hasselbalch tilføjer, at der sker meget inden for forskningen og indsatserne på demensområdet, og det er derfor relevant, at både e-learning og fagpersoner bliver opdateret jævnligt med den nyeste viden.

Målgruppen for den nye e-learning tæller yngre læger, der er under uddannelse inden for specialerne geriatri, neurologi, psykiatri og almen medicin, og andre læger og faggrupper, som arbejder med udredning inden for demensområdet.

Adfærdsmæssige og psykiske symptomer
Kurset er bygget op sådan, at første modul er en generel introduktion, mens der i de andre moduler er praksisnære cases, som rummer forskellige perspektiver på udredningen. Det kan for eksempel være journaloptagelse, relevante undersøgelser med scanningsbilleder, differentialdiagnoser og behandling.

Udredning og behandling af adfærdsmæssige og psykiske symptomer er blevet skærpet i den opdaterede version.

På videnscentrets hjemmeside finder man både en litteratur- og inspirationsliste samt en liste over de redskaber, der bliver benyttet på kurset.