Alle Nyhed

Glædeligt med flertal mod produktivitetskravet

Af Peder Hvelplund, sundheds- og psykiatriordfører for Enhedslisten

S og DF har nu meddelt at de støtter Enhedslistens krav om at afskaffe produktivitetskravet, der årligt pålægger sygehusvæsenet at levere ydelser for 2 pct. mere uden at få tilført flere midler. Det betyder, at der nu er et politisk flertal for at afskaffe produktivitetskravet frem til økonomiforhandlingerne med Regionerne.

Det er glædeligt at S og DF nu støtter kravet om afskaffelse af det rigide krav. Så sent som i sommers stemte både DF og S for økonomiaftaler der indebar præcis det krav. Som DF og S har gjort lige siden 2003. Derfor er det positivt at de nu har erkendt at det er en helt absurd måde at styre Sygehusvæsenet på.

Produktivitetskravet har dramatiske konsekvenser for arbejdsmiljø, patientsikkerhed og kvalitet i hele sygehusvæsenet. Det er klart, at når man skal levere 30 pct. flere ydelser end man gjorde i 2003, har det enorm betydning for kvaliteten for personale og patienter. Det er en rigid målstyringstankegang hvor kvalitet kun måles i excel-ark, frem for af det sundhedsfaglige personale. Vi må overlade de sundhedsfaglige vurderinger til det sundhedsfaglige personale.

Enhedslisten har allerede anmeldt en forespørgselsdebat om produktivitetskravets konsekvenser for kvalitet, arbejdsmiljø og patientsikkerhed. Her vil vi holde S og DF fast på løftet om at afskaffe produktivitetskravet. Det er helt afgørende for det sundhedsfaglige personale at få en garanti for at de rigide målstyringskrav bliver afskaffet, så fagligheden igen kan komme i højsædet.

Indlægget er den 29. december 2016 offentliggjort på DKnyt.dk