Alle Nyhed

FYP Seminaret 2017: Tværs – Psykiatri og Samfundet

Traditionen tro afholder FYP sit årlige seminar til efteråret. Det er en mulighed for at møde dine yngre læge-kollegaer med interesse for både voksen- og børne-ungdomspsykiatri. Temaet er i år: “På Tværs – Psykiatri og Samfundet”. Programmet dækker hele dagen fredag d. 27. oktober og indtil frokost d. 28. Det kommer til at foregå på Tivoli Kongrescenter tæt ved Hovedbanen.

Husk at søge fri med løn af din afdeling. Nogle afdelinger betaler også gebyret, som er 1000 kr. hvis du bor øst for Storebælt og 750 kr. hvis du bor vest for. Vi har reserveret værelser på Wake-Up til alle, også dem som bor i København. Det er inkluderet i gebyret. Tilmelding sker via nedenstående link til formular.

Planlægningen af programmet går forrygende og vi kan allerede nu præsentere talerne.

  • Ole Sørensen (aka. “Rebellen fra Langeland”) blev for lidt over et år siden landskendt efter en dokumentarserie på DR1. Som leder af værestedet Hjørnet på Langeland gjorde han op med systemets kassetænkning og faste rammer. Angiveligt er han en del af en stille revolution i kommuner landet over, der forsøger at møde borgere med få ressourcer som hele mennesker og ikke som felter i et regneark. Ole har sidenhen udgivet bogen “Kom nu ned på jorden”.
  • Preben Brandt, dr.med., blev i 1981 speciallæge i psykiatri. I 1996 startede han “projekt UDENFOR”, som arbejder med de mest udsatte borgere. Deres credo er “Ved at opsøge, række ud efter og gøre opmærksom på gruppen af hjemløse borgere, der lever et isoleret liv på gaden, arbejder projekt UDENFOR hele tiden aktivt på at forbedre forholdene for den enkelte udsatte…”. Preben er også tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte.
  • Knud Kristensen er formand for patientforeningen “SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed”. Han er ofte i medierne for at tale patienternes sag. Som formand for SIND var han med til at grundlægge PsykiatriAlliancen, der består af de ledende organisationer indenfor psykisk sygdom (FYP, DPS og Lægeforeningen er medlemmer). Formålet er at samarbejde om fælles politik for at stå stærkere i kampen for bedre vilkår.
  • Birthe Lausch er psykolog og souschef på Holmstrupsgård. Det er et pædagogisk og miljøterapeutisk døgn- og dagtilbud til unge fra 14 til 23 år. Der er tale om et helhedstilbud med boafdeling, skole, efterværn, psykoterapi og medicinsk behandling. Målet er at skabe et trygt læringsmiljø med mulighed for at udvikle de unges ressourcer. Det er beliggende i Brabrand og er en del af Region Midtjyllands psykiatriplan.
  • Henrik Rindom er psykiater med ekspertise indenfor stofmisbrug. Han er forfatter til bogen Rusmidlernes biologi, som er blevet trykt i 60.000 eksemplarer. Han har også skrevet flere tekster til pro.medicin og er en ofte brugt ekspert i medierne. Til dagligt er han tilknyttet Hvidovre Hospital og Stofrådgivningen i København.

Derudover stiller formændene fra DPS og BUP op til spørgsmål og kommentarer. Vi er også ved at finde en DJ til aftenens festligheder.

Under seminaret afholdes den årlige generalforsamling, hvor du kan få indflydelse på bestyrelsens arbejde med rekruttering, uddannelse mv.

Tilmeld dig her

Har du spørgsmål til seminaret, kan du kontakte Anna Sofie fra bestyrelsen.

Vi glæder os til at se jer.