Alle Nyhed

Funktion som sekretær på I-kurserne-øst

Funktionen som sekretær på I-kurserne, Øst er ledig til besættelse efter aftale.
Stillingen indebærer deltagelse i planlægning af kursusrækken, herunder kontakt til undervisere og kursister, bookning af kursusfaciliteter, evalueringsmøder med kursisterne og lignende i samarbejde med I-kursuslederen.
Ansøgere bør være speciallæger i psykiatri eller være i gang med speciallægeuddannelsen i psykiatri.
Der afholdes pt. to kursusrækker årligt. Funktionen er honorarlønnet.

Ansøgning vedlagt cv mailes til Ulla Agerskov Andersen: uagerskov@health.sdu.dk
ansøgningsfrist 15.8.2021 – ansøgere får svar umiddelbart efter d 20. august