Alle Nyhed

Forskningstræningskursus

Næste forskningstræningskursus er planlagt til 6. – 8. februar 2017 og vil foregå på Psykiatrisk Center Glostrup/Rigshospitalet Glostrup.

Ansøgning og kort CV kan fremsendes til forskningssekretær Lisbeth Jensen, e-mail: lisbeth.03.jensen@regionh.dk

Deadline for ansøgning til kurset er 01.12.2016.