2015

Psykiatriske afhandlinger


Der blev i 2015 forsvaret følgende akademiske afhandlinger inden for det psykiatriske område:


REGION HOVEDSTADEN


Psykiatrisk Center København
Jesper Krogh: Exercise training for patients with depression. Doktorafhandling. Forsvaret 13. november 2015. E-mail: jesper.krogh@dadlnet.dk

Kate Trein Andreasson Aamund: Suicide prevention and borderline personality disorder – the DiaS trial. Ph.d.-afhandling. Forsvaret 25. september 2015. E-mail: kate.aamund@regionh.dk

Rikke Gry Secher: 10-year follow-up of the OPUS RCT of specialized assertive early intervention in first episode schizophrenia and related disorders. Ph.d.-afhandling. Forsvaret 4. december 2015. E-mail: gry_secher@yahoo.dk

Psykiatrisk Center Glostrup/Hvidovre
Rasmus Revsbech: Rationality and schizophrenia. Ph.d.-afhandling. Forsvaret 7. oktober 2015. E-mail: rasmus.revsbech@regionh.dk

Center for Neuropsykiatrisk Skizofreniforskning, Psykiatrisk Center Glostrup
Sanne Wulff: The Connection between dopamine D2 Activity, Reward Disturbances and Psychopathology in Antipsychotic-Naïve First-Episode Patients with Schizophrenia. Ph.d.-afhandling. Forsvaret 16. februar 2015. E-mail: sanne@cnsr.dk

Maria Høj Jensen: The Cognitive Reserve Hypothesis of Schizophrenia.  Ph.d.-afhandling. Forsvaret 28. maj 2015. E-mail: maria@cnsr.dk

Rikke Hilker: The Heritability of Schizophrenia Spectrum Disorders; A Danish Twin Register Study. Ph.d.-afhandling. Forsvaret 10. juni 2015. E-mail: rikke@cnsr.dk

Jacob Rydkjær: Psychophysiological profiling of attentional deficits in children and adolescents with psychosis or ADHD. Ph.d.-afhandling. Forsvaret 30. oktober 2015. E-mail: Jacob@cnsr.dk

Psykiatrisk Center Skt. Hans
Johan Hilge Thygesen, Genetics of Complex Traits and Disorders Discovery and impact of rare variants- Ph.d. afhandling. Psykiatrisk Center Skt. Hans

Jacob Christian Hvidhjelm, Forebyggelse af aggression og vold på psykiatriske afsnit via struktureret risikovurdering: Evaluering af Brøset Violence Checklist i Danmark. Ph.d. afhandling. Psykiatrisk Center Skt. Hans

Jesper Bak, Mechanical restraint: Preventive factors in theory and practice. Ph.d. afhanlding. Psykiatrisk Center Skt. Hans

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstadens Psykiatri
Marie Stentebjerg-Olesen: The phenomenology of early-onset schizophrenia and related psychoses – and the early treatment response to antipsychotic medication.  Ph.d.-afhandling. Forsvaret 26. maj 2015. E-mail: mso@dadlnet.dk


REGION NORDJYLLAND


Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien
Jimmi Nielsen. Clozapine. Doktordisputats. Forsvaret 8. maj 2015. E-mail: jin@rn.dk


REGION MIDTJYLLAND


Afdeling for Affektive lidelser, Aarhus Universitetshospital
Simon Hjerrild: Neuropsychiatric aspects of chronic hepatitis C virus infection. Ph.d.-afhandling. Forsvaret 17. juni 2015. E-mail: simon@dadlnet.dk

Lene Nyboe Jakobsen: Metabolic syndrome in patients with first-episode schizophrenia. Ph.d.-afhandling. Forsvaret 17. December 2015. E-mail: lene.nyboe@ps.rm.dk

Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet/Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital
Anna Budtz-Lilly: Bodily distress syndrome in primary care. Ph.d.-afhandling. Forsvaret 1. oktober 2015. E-mail: anna.budtz-lilly@ph.au.dk

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital
Trine Eilenberg: Acceptance and commitment group therapy (ACT-G) for health anxiety: A randomised, controlled trial. Ph.d.-afhandling. Forsvaret 16. januar 2015. E-mail: trieil@rm.dk

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Aarhus Universitetshospital Risskov
Anne Virring Sørensen: ADHD and sleep. Ph.d.-afhandling. Forsvaret 15. januar 2015. E-mail: annvirso@rm.dk

Kirsten Krabek Frantzen: Parental treatment preferences & parental self-perception in autism spectrum disorder. Ph.d.-afhandling. Forsvaret 23. juni 2015. E-mail: kirfrn@rm.dk


REGION SJÆLLAND


Psykiatrien Region Sjælland
Birgitte Hansson: Bare skør-normal – en analyse af en brugerstøttepraksis. Ph.d.-afhandling. Forsvaret 23. marts 2015. E-mail: biha@phmetropol.dk

Anne Marie Trauelsen: Childhood adversity in people with first-episode psychosis. Ph.d.-afhandling. Forsvaret 11. december 2015. E-mail: marietrauelsen@gmail.com

Børne- og Ungdomspsykiatrien, Odense
Erik Christiansen: Risk factors for suicide attempts in children and adolescents. Ph.d.-afhandling. Forsvaret 21. april 2015. E-mail: echristiansen@health.sdu.dk


Der tages forbehold for fejl og mangler. Rettelser til listen kan ske ved henvendelse til medlem af Forskningsudvalget Erik Simonsen, e-mail: es@regionsjaelland.dk