2014

Psykiatriske afhandlinger


Der blev i 2014 forsvaret følgende akademiske afhandlinger inden for det psykiatriske område:


REGION HOVEDSTADEN


Psykiatrisk Center København (Afdeling O, Rigshospitalet)
Kirsa M. Demant: Assessment of cognitive function in bipolar disorder and the effects of cognitive remediation. Ph.d.-afhandling. Forsvaret 5. december 2014. E-mail: kirsa.moerkeberg.demant@regionh.dk; kirsa.md@gmail.com

Center for Neuropsykiatrisk Skizofreniforskning (CINS), Psykiatrisk Center Glostrup
Dorte Nordholm: Stress and oxidative stress during early phases of psychosis. Ph.d.-afhandling. Forsvaret 28. februar 2014. E-mail: dorte.nordholm@regionh.dk (I samarbejde med Bispebjerg Hospital & The Lundbeck Foundation)

Signe Wegmann Düring Clausen: Effect of treatment with a dopamine D2 blocker on early information processing: A longitudinal study of antipsychotic-naïve first-episode schizophrenia patients. Ph.d.-afhandling. Forsvaret 4. juni 2014. E-mail: signe@cnsr.dk

Louise Witten: Cross-species identification and verification of psychophysiological parameters of early information processing: focus on schizophrenia. Ph.d.-afhandling. Forsvaret 26. august 2014. E-mail: louise2@cnsr.dk

Psykiatrisk Center Ballerup
Karin Riber: Attachment, Complex Trauma, and Psychotherapy: A Clinical study of the Significance of Attachment in adult Arabic-speaking refugees with PTSD (Ph.d.), Psykiatrisk Center Ballerup, afd. Gentofte

Christine Cæcilie Böck Buhmann: Traumatized refugees: Morbidity, treatment and predictors of outcome, Psykiatrisk Center Ballerup, afd. Gentofte

Psykiatrisk Center Skt. Hans
Linh Duong: Genetic and clinical characterization of neuropsychiatric patients with copy numbers variations, Psykiatrisk Center Skt. Hans


REGION MIDTJYLLAND


Afdeling Q – Afdeling for Depression og Angst, Århus Universitetshospital, Risskov
Hanne Nørr Fentz: Perceived control in panic disorder – the origin and influence of panic self-efficacy. Ph.d.-afhandling. Forsvaret 7. februar 2014. E-mail: hanneno@psy.au.dk

Nicolai Ladegaard: Socialkognitive dysfunktioner hos patienter med depression. Ph.d.-afhandling. Forsvaret 14. marts 2014. E-mail: nicolai.ladegaard@ps.rm.dk

Vibeke Bliksted: Social cognition in first-episode schizophrenia: Theory of mind and social perception. Ph.d.-afhandling. Forsvaret 26. marts 2014. E-mail: vibeblik@rm.dk

Sanne K. Vandborg: Memory and executive functions in patients with obsessive-compulsive disorder. Ph.d.-afhandling. Forsvaret 4. april 2014. E-mail: sannkjae@rm.dk (I samarbejde med Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov)

Center for Registerforskning, Aarhus Universitet
Philip Rising Nielsen: Convergent clues to the etiology of schizophrenia: a multifaceted approach. Ph.d.-afhandling. Forsvaret 21. marts 2014. E-mail: prn@econ.au.dk

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov
Sanne Lemcke: The early signs of ADHD and autism in toddlers. Ph.d.-afhandling. Forsvaret 20. marts 2014. E-mail: suslem@rm.dk

Gry Kjærsdam Telléus: Profil og forløb af cognitive deficits hos børn og unge med anorexia nervosa. Ph.d.-afhandling. Forsvaret 2. april 2014. E-mail: gdkt@rn.dk (I samarbejde med Aalborg Universitetshospital)

Sanne K. Vandborg: Memory and executive functions in patients with obsessive-compulsive disorder. Ph.d.-afhandling. Forsvaret 4. april 2014. E-mail: sannkjae@rm.dk (I samarbejde med Afdeling Q – Afdeling for Depression og Angst, Århus Universitetshospital, Risskov)


REGION SYDDANMARK


Forskningsenheden Børne- og Ungdomspsykiatri, Odense – Psykiatrien i Region Syddanmark
Mia Lichtenstein: Exercise addition. Ph.d.-afhandling. Forsvaret 10. april 2014. E-mail: mia.beck.lichtenstein@rsyd.dk


REGION NORDJYLLAND


Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien
René Ernst Nielsen. Cognition and schizophrenia. Ph.d.-afhandling. Forsvaret 27. februar 2014. E-mail: ren@rn.dk

Gry Kjærsdam Telléus: Profil og forløb af cognitive deficits hos børn og unge med anorexia nervosa. Ph.d.-afhandling. Forsvaret 2. april 2014. E-mail: gdkt@rn.dk (I samarbejde med Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov)

Søren Dinesen Østergaard. Unipolar psychotic depression. Risk factors, psychometrics and bipolar conversion. Ph.d.-afhandling. Forsvaret 28. maj 2014. E-mail: soeos@rm.dk


REGION SJÆLLAND


Psykiatrien Region Sjælland
Jens Einar Jansen: Towards a better understanding of caregiver distress in first-episode psychosis: A study of psychological factors. Ph.d.-afhandling. Forsvaret 1. oktober 2014. E-mail: jenj@regionsjaelland.dk; jens.einar@gmail.com


Der tages forbehold for fejl og mangler. Rettelser til listen kan ske ved henvendelse til medlem af Forskningsudvalget Erik Simonsen, e-mail: es@regionsjaelland.dk