2023

Månedens artikel december 2023

Seksuel funktion forbedres som de depressive symptomer mindskes hos patienter med depression i behandling med escitalopram

Resultater fra et dansk naturalistisk studie af 92 patienter med moderat til svær depression viser, at patienternes seksuelle funktionsniveau stiger gennem 12 ugers intervention med escitalopram, mens de depressive symptomer mindskes.

Læs hele artiklen her


Månedens artikel november 2023

Begrænset langtidsbrug af benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler i Danmark. Ingen evidens for tilvænning.

Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler (BZRA) er blandt de hyppigste anvendte sedative i Danmark. Myndighederne har dog gennem årene søgt at begrænse deres brug grundet mistanke om afhængighed og tilvænning, men dokumentationen for det sidste er begrænset. En ny undersøgelse viste, at under 3% udviklede et længerevarende forbrug og der var ingen tegn på dosisøgning. Under de nuværende restriktioner kan BZRA, som er effektive sedative, ordineres med begrænset risiko for afhængighed og tilvænning.

Læs hele artiklen her


Månedens artikel oktober 2023

Transdiagnostic Self-injury Interview – et nyt redskab til vurdering af selvskade

Et nyt klinisk redskab til vurdering af selvskade er blevet udviklet på Aarhus Universitetshospital – Psykiatrien. Her præsenteres resultater fra et pilotstudie.

Læs hele artiklen her


Månedens artikel september 2023

Prognosen for skizofreni er ikke blevet bedre de sidste 100 år

Prognosen ved skizofreni er vigtig for at beskrive og forstå sygdommens forløb og finde mulige nedslagspunkter til behandling og bedring af prognosen. Begge dele har dog vist sig vanskeligt trods mere end 100 års forskning og behandling. En meta-analyse fra december 2022 undersøger prognosen ved skizofreni blandt studier med mere end 20 års follow-up gennem tiden.

Læs hele artiklen her